MET DE JUISTE REFLEX

KAN JE LEVENS REDDEN

In België worden per jaar tussen de 9000 en 10.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Eén op de drie keer gebeurt dat in een publieke ruimte. Defibrillatoren zijn verplicht in sportclubs, maar die toestellen alleen volstaan niet om levens te redden. Nog veel te veel mensen weten gewoon niet hoe ze een defibrillator moeten gebruiken. Volgens studies redden de 8000 tot 10000 defibrillatoren die over ons land verspreid zijn maar 6 tot 28 levens per jaar. De voornaamste oorzaak hiervan is dat zoveel mensen het toestel niet durven gebruiken wegens gebrek aan kennis. Het is dus absoluut noodzakelijk dat meer mensen een opleiding volgen, zoals bijvoorbeeld in elke sportclub. Want wie weet hoe je een defibrillator gebruikt, kan een fatale afloop helpen vermijden.
ladbrokes image

DE LADBROKES FOUNDATION LEIDT HEART HEROES OP

Ladbrokes is nauw betrokken bij de sportwereld en wil mensen die sporten graag meer begeleiden en beschermen. Via de stichting wil deze onderneming een nieuw maatschappelijk engagement aangaan rond de aanwezigheid van defibrillatoren in alle voetbal- en tennisclubs van ons land. Met meer dan 650.000 leden vertegenwoordigen deze twee sporten namelijk samen zowat 30 % van het totaal aantal mensen die sporten in België. De Ladbrokes Foundation engageert zich dan ook om mensen op te leiden, zodat ze kunnen te hulp schieten bij een hartstilstand, vooraleer de hulpdiensten aankomen: de HEART HEROES. Want snel reageren met de juiste reflexen, kan levens redden

doelstellingen

1

5 tot 12 Heart Heroes opleiden per club

2

De weg naar een defibrillator goed aanduiden

3

Alle leden van elke sportclub sensibiliseren

Word een van onze heart heroes!

De HEART HEROES-opleidingen zijn bedoeld voor al wie van ver of dicht bij een Belgische sportclub betrokken is en waar een defibrillator aanwezig is. Dankzij deze opleiding zal een HEART HERO die te maken krijgt met iemand die een hartstilstand krijgt, op de juiste manier reageren. Hij zal stap voor stap de juiste handelingen uitvoeren, zoals hij die heeft aangeleerd. Deze levensreddende handelingen kan iedereen in 3 uurtjes aanleren.
Word een van onze heart heroes!

Nieuws

Getuigenissen