2023, een succes voor Heart Heroes

Onze prestaties voor 2023 en onze doel voor 2024.

Onze prestaties voor 2023 en onze doel voor 2024.

Dit jaar 2023 is gemarkeerd door een klinkend succes voor het Heart Heroes-project, en met trots kijken we terug op onze prestaties. Onze vastberadenheid en betrokkenheid om de waarden van dit project te delen, hebben hun vruchten afgeworpen.

De triomfen van 2023.

Heart Heroes heeft zich verplaatst naar tal van sportclubs in Waals-Brabant, Henegouwen, de provincie Namen, Luik en ook Brussel om amateur-sporters bewust te maken van de juiste reflexen om levens te redden. Door trainingen te geven in het gebruik van de defibrillator en eerste hulp, evenals het plaatsen van bewegwijzering om de defibrillator snel te lokaliseren, hebben we een echt netwerk van “Heart Heroes” kunnen creëren.

In totaal hebben bijna 20 nieuwe sportclubs zich bij het project aangesloten en besloten hun leden op te leiden in eerste hulp. We willen de verantwoordelijken van deze clubs bedanken voor hun deelname aan dit project; dankzij hen hebben bijna 100 mensen in 2023 een opleiding gekregen.

Het doel voor 2024.

In 2024 is ons doel eenvoudig: verder gaan dan de successen van het jaar 2023. We hopen in de komende maanden veel clubs te bereiken en dus nog meer “Heart Heroes” op te leiden.

Terwijl we dit jaar 2023 afsluiten waarin het Heart Heroes-project werd gelanceerd, kijken we nu al uit naar 2024, een jaar dat begint met tal van opleidingen. We kijken uit naar dit nieuwe jaar en hopen dat het wordt gekenmerkt door veel succes.

Getuigenissen