Vaak gestelde vragen

Je kan ons contacteren via formulier. Wij laten snel van ons horen. Als je club beantwoordt aan de voorwaarden, bekijken we samen wat we kunnen doen en komen we langs.

De opleidingen van HEART HEROES zijn bedoeld voor al wie verbonden is met een Belgische sportclub waar een goed werkende defibrillator te vinden is.

Een opleiding voor minstens 5 mensen ( HEART HEROES ) per club en de installatie van de nodige signalisatie om zo snel mogelijk de defibrillator te vinden.

Een van de belangrijkste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van onze opleiding en signalisatie is wel dat er in de club een goed werkende defibrillator is. De defibrillator is dus jullie verantwoordelijkheid.

Wij ondertekenen een contract voor een periode van 2 jaar. Daarin staat onder meer dat je ons verwittigt wanneer een van je HEART HEROES de club verlaat, zodat we nieuwe mensen kunnen opleiden. Als je signalisatie beschadigd of verwijderd is, laat het ons dan ook weten, zodat we die kunnen vervangen. Na 2 jaar komen we opnieuw langs om de installatie te bekijken en een nieuwe opleiding te geven.

Interesse in onze opleiding volstaat. Die is helemaal gratis. De Ladbrokes Foundation neemt alle kosten voor eigen rekening. We vragen je wel om regelmatig de werking van de defibrillator te controleren.

Vaak gestelde vragen

Getuigenissen