Het juiste gebruik van defibrillatoren is van levensbelang!

In België worden elk jaar ongeveer 9.000 mensen getroffen door een hartstilstand, waarvan 17 tot 30% in de openbare ruimte.

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg sterven jaarlijks 10 sporters jonger dan 25 jaar aan hartfalen. En toch zouden door het juiste gebruik van een defibrillator veel levens gered kunnen worden.

In België zijn defibrillatoren verplicht in sportclubs en hun aantal wordt geschat op ongeveer 9.000 op Belgisch grondgebied. Echter, volgens studies zouden ze slechts 6 tot 28 levens kunnen redden. De voornaamste reden is dat mensen aarzelen om dit apparaat te gebruiken door gebrek aan kennis. Gezien deze situatie, is het essentieel gebleken om de gebruikers van onze gemeentelijke sportinfrastructuren vertrouwd te maken met dit zo essentiële hulpmiddel.

In samenwerking met de Ladbrokes Foundation is een bewustmakings- en opleidingscampagne aangeboden aan de clubs en gebruikers van onze sportcentra. Na afloop van deze sessie hebben twintig personen het “Heart Heroes”-diploma ontvangen. Bovendien, om snel te kunnen reageren in geval van een noodgeval en de vraag “waar is de defibrillator?” te beantwoorden, is ook een visuele bewustwording ingesteld door middel van een specifieke bewegwijzering om duidelijk de locatie van de defibrillator aan te geven.

Artikel geschreven door schepen van Sport – Virginie Poncelet

Getuigenissen